LIFESTYLE NEWS

- lifestyle blog -

Spawanie gazowe metodą 311 – co to jest?

metoda gazowa spawanie

Spis treści

Spawanie jest procesem o wszechstronnym zastosowaniu, które używane jest w łączeniu ze sobą różnych metali. Do tej kategorii zaliczane jest także spawanie metodą 311, czyli jeden z rodzajów spawania gazowego. Co warto o nim wiedzieć?

Czym jest spawanie gazowe metodą 311?

Spawanie gazowe metodą 311 to inaczej spawanie tlenowo-acetylenowe. Ten typ spawania jest używany w wielu pracach, między innymi podczas łączenia ze sobą blach czy rur metalowych.

Podczas spawania tlenowo-acetylenowego gaz acetylenowy łączy się z tlenem, aby wytworzyć płomień o wysokiej temperaturze używany do spawania, cięcia, lutowania twardego i podgrzewania różnych metali.

Spawanie gazowe metodą 311 – kto może je prowadzić?

Aby prawidłowo prowadzić spawanie tą metodą, zaleca się wcześniejszy kurs spawania gazowego 311 – https://www.oss-welder.pl/spawanie-gazowe/ który pozwala na uzyskanie niezbędnego przygotowania do pracy. Kursanci mogą również uzyskać uprawnienia spawacza, co pozwala im na podjęcie pracy w tym właśnie zawodzie.

Na czym polega spawanie metodą 311?

Proces spawania acetylenowo-tlenowego zazwyczaj obejmuje następujące etapy:

1. Przygotowanie

Przygotowuje się sprzęt spawalniczy, w tym zbiorniki tlenu i acetylenu, regulatory, węże, palnik i pręty spawalnicze. Przed użyciem sprzęt jest sprawdzany pod kątem szczelności i prawidłowego działania.

2. Mieszanie gazów

Gazy, czyli tlen i acetylen są mieszane w odpowiednich proporcjach za pomocą zaworu mieszającego palnika. Stosunek tlenu do acetylenu może się różnić w zależności od konkretnego zastosowania spawania i rodzaju spawanego metalu.

3. Zapłon

Mieszankę gazu zapala się na końcówce palnika za pomocą zapalnika. Płomień wytwarzany przez spalanie acetylenu i tlenu jest dostosowywany w celu osiągnięcia pożądanej temperatury i charakterystyki płomienia.

4. Spawanie

Płomień palnika jest kierowany na metalowy przedmiot w miejscu spawania. Intensywne ciepło płomienia topi metal nieszlachetny i pręt wypełniający, gdy jest stosowany, tworząc stopione jeziorko. Palnik przesuwa się wzdłuż złącza, stopniowo topiąc i stapiając metal.

5. Użycie metalu wypełniającego

Jeśli do wzmocnienia spoiny lub wypełnienia szczelin potrzebny jest dodatkowy materiał, do roztopionego jeziorka dodaje się w razie potrzeby pręt wypełniający wykonany z kompatybilnego stopu metalu. Pręt wypełniający topi się i łączy z metalem rodzimym, wzmacniając złącze spawane.

6. Chłodzenie i kontrola

Po spawaniu złącze spawane pozostawia się do stopniowego ostygnięcia, aby zapobiec pękaniu lub odkształceniom. Po ochłodzeniu spoina jest sprawdzana pod kątem jakości, w tym jej jednorodności i wytrzymałości.

Powiązane artykuły