LIFESTYLE NEWS

- lifestyle blog -

Doręczenie korespondencji przez komornika – czy jest skuteczne?

korespondencja komornicza

Spis treści

Korespondencja sądowa może być dostarczana zarówno pocztą, jak i przez komornika. Kiedy wykorzystuje się tę drugą metodę? Czy jest ona skuteczna?

Czym jest komornicze doręczenie korespondencji?

Doręczenie korespondencji sądowej jest kluczowe dla rozpoczęcia i prowadzenia spraw sądowych. Najczęściej w tym przypadku stosowane jest doręczenie odbywające się przez Pocztę Polską z użyciem listów poleconych z potwierdzeniem odbioru. Jednak nie zawsze taka metoda jest skuteczna.

Zdarza się, że adresat listu nie jest dostępny pod danym adresem albo nie chce odebrać listu. Wówczas mogą pojawić się problemy z prowadzeniem spraw sądowych. Właśnie dlatego opracowano procedurę polegającą na komorniczym doręczeniu korespondencji.

Gdy wybierane jest takie doręczenie korespondencji komornik odpowiedzialny jest za przekazanie pism do adresata.

Kiedy stosowane jest komornicze doręczenie korespondencji?

Doręczenie korespondencji prowadzone przez komornika ma zastosowanie głównie wtedy, gdy poprzednie próby doręczenia pism nie przyniosły żadnych efektów.

Do skorzystania z tej metody doręczenia konieczne jest uzyskanie odpowiedniego dokumentu z sądu, z którym następnie należy udać się do kancelarii komorniczej, aby zlecić przekazanie pism do adresata.

Przy zleceniu komorniczego doręczenia korespondencji konieczne jest również przygotowanie odpowiedniego wniosku i wniesienie opłaty zryczałtowanej. Opłatę tę można potem odzyskać od skazanego po zakończonym procesie sądowym.

Czy komornicze doręczenie korespondencji jest skuteczne?

Gdy zlecane jest doręczenie korespondencji komornik odwiedza osobiście osobę, która ma otrzymać potrzebne pisma.

Jeżeli zastanie on daną osobę na miejscu, wówczas przekazuje jej dokumenty. Gdy natomiast nie jest ona dostępna, ma on prawo do tego, aby zapytać o nią sąsiadów lub innych mieszkańców danego budynku, co pozwala na określenie sytuacji osoby, która ma otrzymać pisma.

Warto także wskazać, że komornik ma prawo do poszukiwania osób, dlatego wtedy, gdy adres danego adresata jest nieznany lub też nie jest on zamieszkały pod danym adresem, komornik może otrzymać informacje, które wskazują na miejsce jego pobytu, na przykład od innych urzędów, firm.

Zlecenie dostarczenia korespondencji przez komornika charakteryzuje się zatem bardzo dużą skutecznością, natomiast należy pamiętać o tym, że nie jest ono także skuteczne w stu procentach. Metoda ta jednak charakteryzuje się lepszą efektywnością w porównaniu do doręczenia korespondencji przez pocztę, dlatego dzisiaj wybierana jest ona coraz częściej.

Powiązane artykuły