LIFESTYLE NEWS

- lifestyle blog -

Jak przeprowadza się szczepienia? Kto może je wykonywać?

przeprowadzania szczepionek

Spis treści

Szczepienia ochronne są niezwykle ważne dla utrzymania odpowiedniego stanu zdrowia nie tylko poszczególnych osób, ale też całej populacji. W jaki sposób się je przeprowadza? Kto może je wykonywać?

Jak przebiega szczepienie?

Szczepienia odbywają się w kilku krokach, aby były one efektywne i bezpieczne. Zaliczane są do nich poniższe czynności:

  • Kontrola szczepionki

Przed podaniem szczepionki należy upewnić się, że jest ona właściwa i nadal jest ważna pod względem daty ważności.

  • Przygotowanie szczepionki

Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi przygotowania szczepionki. Niektóre szczepionki są dostarczane w ampułko-strzykawkach lub w dawkach gotowych do użycia, podczas gdy inne wymagają rozpuszczenia w rozcieńczalniku.

  • Przygotowanie pacjenta

Należy przygotować pacjenta do wykonania szczepienia, między innymi uzyskać niezbędne zgody oraz poinstruować go, jak powinien się zachować. Należy również uzyskać od niego informacje, czy ma jakieś alergie lub schorzenia, które mogłyby wpłynąć na jego reakcję na szczepionkę.

  • Wybranie miejsce wstrzyknięcia

Typowe miejsca wstrzyknięcia to ramię, natomiast w określonych przypadkach wykonuje się je w innych miejscach.

  • Oczyszczenie miejsca wstrzyknięcia

Należy dokładnie oczyścić miejsce wstrzyknięcia roztworem antyseptycznym i pozostawić do wyschnięcia.

  • Podanie szczepionki

Należy wbić igłę w miejsce wstrzyknięcia i podać szczepionkę. Głębokość wstrzyknięcia będzie zależała od szczepionki oraz pacjenta

  • Utylizacja materiałów

Należy wyrzucić igłę i strzykawkę do odpowiedniego pojemnika na odpady.

  • Dokumentacja

Należy zapisać podanie szczepionki w dokumentacji medycznej pacjenta, w tym nazwę szczepionki, datę podania, numer serii.

W przypadku pojawienia się skutków ubocznych podania szczepionki, tak zwanych NOP – niepożądanych odczynów poszczepiennych, należy również zapewnić pacjentowi odpowiednią pomoc medyczną.

Kto może wykonywać szczepienia?

Szczepienia mogą prowadzić jedynie uprawnione do tego osoby, które posiadają również odpowiednią wiedzę oraz umiejętności w tej dziedzinie.

Najczęściej szczepienia prowadzą lekarze albo pielęgniarki lub położne. W celu samodzielnego wykonywania szczepień pielęgniarki i położne muszą wcześniej ukończyć kurs szczepień Vital- Med – https://www.v-med.pl/kursy-szczepien-dla-pielegniarek/ który pozwala im na uzyskanie odpowiednich uprawnień do ich prowadzenia bez nadzoru innej osoby. Dodatkowo szczepienia mogą wykonywać niektórzy aptekarze.

Podczas kursów szczepień przekazywane są dokładne informacje na temat tego, w jaki sposób należy je przeprowadzać prawidłowo oraz jak dokumentować tego typu zadania.

Powiązane artykuły